İNSAN KAYNAKLARI

Unimad hedef ve ilkeleri doğrultusunda; çalışma disiplini, dürüstlük, güvenilirlik, topluma ve çevreye karşı sorumluluk, teknolojik uygulamalarda öncü olmak ve insan kaynağına değer vermek firmamızın temel değerleridir.

Yurdumuzun doğal kaynaklarından azami istifadeyi sağlamak üzere madencilik sektörünün büyümesi ve gelişmesi yolunda her türlü gayreti göstermekteyiz.

Hedeflerimize ulaşmak için;

Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması, Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönündeki faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.